Skip to content

Miejsce i czas

DL5A7862az
Treningi odbywają się 2x w tygodniu w dwóch miejscach:
  1. Sekcja Rybnik – we wtorki i czwartki od 18:15 do 19:45 w Zespole Szkół nr 3 w 44-217 Rybniku na ul. Orzepowickiej 15A
    (była Szkoła Podstawowa nr 31) – UWAGA – duża i mała sala gimnastyczna (nie mylić z aulą). Wjazd od ul. Budowlanych.
    Treningi prowadzone równolegle na trzech salach dla małych dzieci (5-8 r.ż.), młodzieży (9-15 r.ż.) i dorosłych (od 16 r.ż.).
  2. Sekcja Rydułtowy – w poniedziałki i piątki od 18:00 do 19:00 (młodsza grupa) oraz od 19:00 do 20:00 (starsza grupa) w Szkole Podstawowej Nr 1 w Rydułtowach, ul. M.Kolbego 5 (poniedziałek na hali, w piątek na sali gimnastycznej w szkole) –  dzieci i młodzież w wieku 5-16 lat.